Mujhe Maloom Hai Mera Mukadar Tum Nahi Lekin Meri Takdeer Se Chup Kar Mere Ek Baar Ho Jao..


Mujhe Maloom Hai Mera Mukadar Tum NahiLekin Meri Takdeer Se Chup Kar Mere Ek Baar Ho Jao..

Leave a Reply