Us Gulab se puchho ki dard kya hota hai, Deta hai paigame mohabbat par khud kanto ki chubhan mein rehta hai…


Us Gulab se puchho ki dard kya hota hai, Deta hai paigame mohabbat par khud kanto ki chubhan mein rehta hai…

Leave a Reply